انجمن فرهنگی پرشیانا و گروه رسانه های پرشیانا در سال 2015 و در شهر پاریس توسط بنیانگذار و مدیر عامل این مجموعه ” مجید یوسفی” فعالیت های خود را آغاز نمود.
فعالیت های این گروه رسانه ای شامل 5 بخش است که هرکدامیک از این بخش ها به شرح زیر است :

– گروه تلویزیون های پرشیانا
در این بخش ، چهارگروه تلویزیونی فعالیت می کنند .
1. گروه تلویزیون های پرشیانا شامل 15 شبکه فارسی.
2. گروه تلویزیون های فور – شامل 3 شبکه تلویزیونی به زبان کوردی و تورکی
3. گروه تلویزیون های ورزش فارسی – شامل 3 شبکه تلویزیونی ورزشی به زبان فارسی.
4. گروه تلویزیونی پوکر – شامل شبکه های پوکر فارسی و پوکر عربی

– رادیو پرشیانا
رادیو پرشیانا در 2 بخش رادیو پرشیانا یک و دو فعالیت خود را برای پارسی زبانان انجام می دهد.

– پرشیانا ایونت
پرشیانا ایونت ، در قالب برگزاری فستیوال های مختلف ، در کشور های مختلف دنیا فعالیت می کند که می توان به اولین فستیوال هنر فارسی زبانان اروپا در فرانسه ، دومین فستیوال هنر فارسی زبانان در آلمان اشاره کرد و در ادامه نیز برنامه این بخش برگزاری اولین جشنواره استند آپ کمدی ، جشنواره بازی های رایانه ای و جشنواره فیلم کوتاه پرشیانا خواهد بود.

– مجلات پرشیانا
گروه مجلات پرشیانا که بصورت ماهیانه منتشر می شود ، تحت عنوان ماهنامه پرشیانا و ماهنامه طنز پرشیانا از سال 2016 فعالیت می کنند.

– پرشیانا پروداکشن
این بخش ، شامل ارائه سرویس ساخت برنامه و سرویس های فنی به سایر شبکه های ماهواره ای است.

گروه رسانه های پرشیانا در کشور های فرانسه ، دبی ، آذربایجان و ترکیه فعالیت می کنند.

فهرست