پرشیانا کلاسیک

این شبکه با پخش سریال‌های قدیمی و کلاسیک ایرانی و خارجی تولید شده در دهه‌های 60 تا 80، شما را به خاطرات سال‌های گذشته میبرد

فهرست