و اما سال ۱۳۹۷ هم تمام شد . گروه رسانه های پرشیانا وارد سومین سال فعالیت خود شد و باز هم تا هر آنچه در توان داشته باشد پیش خواهد رفت . سال ۱۳۹۷ سال خوبی برای هیچیک از ما نبود . سالی بود پر از درد ، رنج ، غم ، اندوه و سختی. سالی که نفرت پراکنی و غم و دروغ به اوج خود رسید و مردم نیز بزرگترین بازندگان این دوئل بودند. در این سال شاهد سقوط ناگهانی ارزش ارز در ایران ، مشکلات داخلی در افغانستان بودیم و شاید تاجیکستان در ثبات کاملی نسبت به دو کشور پارسی زبان دیگر پیش رفت . از لحاظ ابعاد فرهنگی و احترام به کرامت انسانی افراد و اشخاص تا حدود بسیار زیادی نزول داشتیم و در مسیری پیش می رویم از تمامی خطوط قرمز عبور کرده ایم و موبایل به دست در تلاشیم تا خصوصی ترین اتفاقات زندگی افراد را بزرگ کنیم و با فونت زرد به جذب فالور بپردازیم . ادبیات تهمت ، فحش و افترا تا حدی به یک ادبیات غالب در تبدیل شده است که همه ما امروز به دزدان سر گردنه فضای مجازی تبدیل شدیم و از هیچ خط قرمزی برای تعریف یا تحقیر ، ساخت یا تخریب انسان ها فروگذار نمی کنیم و این فضای فرهنگی غالب در جامعه ای است که بزرگترین تمدن فرهنگی جهان را یدک می کشد و این شعار همیشگی همه ما بوده است که تغییر قبل از اینکه خواستگاه مردمی باشد که قصد تغییر تا تصحیح دولت و دولت ها را دارند ابتدا باید خواستگاه تغییر در همه ما باشد که تا از لحاظ فرهنگی به بلوغ نرسیم هیچ تغییر یا تصحیح برای ما درست نخواهد بود و هرچند سالی با جوی به همان سمت می رویم و باز می بینیم که آنچه دیده ایم سراب بوده و هست. سال ۱۳۹۷ در مدیا هم سال خوبی نبود . شبکه های ماهواره ای زیادی تعطیل شدند و فضای رقابت ماهواره ها مجددا به سمت شبکه های سیاسی بازگشت و ممات و حیات شبکه های سرگرمی که از راه آگهی زندگی می کردند روز به روز بدتر و بدتر شد. مطبوعات در ایران بخاطر نرخ بحرانی کاغذ رو به نابودی است و فرهنگ جدیدی بعنوان یک نوشتار وارد عرصه مدیا شده که باز هم بحران خبر های زرد و ورود ضد فرهنگ بجای فرهنگ در میان مردم ما را بیشتر و بیشتر کرده است. و اما ما ، تا توانسته ایم در آتش همه این بحران ها ، فضای کثیف و ناجوانمرد فعالیت کرده ایم و می کنیم . حیات و ممات را به خداوند میسپاریم و هر آنچه در توان داریم در جهت ارائه به شما مخاطبین عزیز استفاده خواهیم کرد . امیدواریم سال جدید برای مدیا ، مردم و دولت ها سال خوبی باشد .