خانه / درباره ما

درباره ما

282,877 total views

و اما سخن از رسانه به میان امد…

شاید مدت زمان بسیار طولانی است که بر همگان ثابت شده که رسانه چه مکتوب و چه مصور و چه مصوت می تواند تاثیر بسیار زیادی بر اذهان عمومی مردم داشته باشد و از این رو بار سنگینی بر دوش خود دارد تا بتواند به دور از هرگونه جهت گیری جانبدارانه به انعکاس تولیدات خود بپردازد.
و اما این بار سنگین گاهی دستاویز گرایش های فکری یا سیاسی می شود و در رسانه سخنی به میان می آید که آغشته به جهت گیری است و اینجاست که سیاست همیشگی اصحاب رسانه در عدم وابستگی و عدم گرایش و تفکر آزادانه به زیر سوال می رود.
گروه رسانه ای پرشیانا در تلاش است تا فارغ از هرگونه گرایش سیاسی ، مذهبی و … در حوزه فرهنگی ، هنری و اجتماعی به فعالیت بپردازد و عرصه سیاست را به کاردانان سیاسی حوزه رسانه بسپارد که این امر از حد توان این مجموعه نیز فراتر است و ورود به آن نیز نه در تخصص و نه در اهداف این مجموعه گنجانده شده است.
مجموعه رسانه ای پرشیانا با هدف ارتقا و اعتلای فرهنگ فارسی به دور از هرگونه مرز بندی جغرافیایی و برای همه فارسی زبانان جهان فعالیت های خود را در 5 بخش آغاز کرد تا بتواند محتوای خود را در سه حالت مکتوب ، مصوت و مصور به مخاطب عرضه کند .

در کنار همه این فعالیت ها ، این مجموعه قصد دارد فرهنگ فارسی توانمند رایج میان ملل مختلف را برجسته ساخته و هنرمندان فارسی زبان را در قالب رویداد های فرهنگی و هنری به هنردوستان خارج از مرز های فارسی معرفی نماید.
گروه رسانه ای پرشیانا شامل 5 بخش است که این بخش ها شامل : گروه تلویزیونی پرشیانا (شامل 5 شبکه) ، رادیو پرشیانا ، ماهنامه پرشیانا ، پرشیانا ایوینت ( برگزار کننده رویداد های فرهنگی و هنری ) و پرشیانا پروداکشن ( فعالیت های آزاد تولیدی تلویزیونی پرشیانا جهت همکاری با کمپین های بین المللی) خواهد بود.
تلاش مجموعه پرشیانا ساخت و تولید برنامه هایی است که با محوریت فرهنگ اصیل فارسی و با در نظر گرفتن نیاز های خانواده شکل گرفته باشد .
تلاش پرشیانا در بخش رویداد ها ایجاد پل ارتباطی میان هنرمند فارسی زبان ، در خارج از مرز های فارسی زبانان است تا بتوان پل فرهنگی مناسبی بین این دو مرز فرهنگی ایجاد نمود.
و در آخر تلاش پرشیانا صرفا اعتلا و ارتقای فرهنگ فارسی در میان فارسی زبانان به دور از هرگونه انگیزه ی سیاسی یا جبهه گیری است و اهم فعالیت های این مجموعه در سه بخش فرهنگی ، هنری و اجتماعی خلاصه خواهد شد.